Traumeforløsende øvelser til at  forløse kroniske spændinger, stress og traumer. Et relevant supplement til EFT og Matrix Reimprinting.

TRE øger kroppens modstandskraft og giver en dybdeafspænding, som er kroppens naturlige måde at sænke stressniveauet. TRE kan både bruges til fysiske og psykiske traumer. TRE baseres på nyere forskning, som viser at stress og traumereaktioner både ytrer sig psykisk og fysisk.

Vibrationer
De fleste oplever vibrationerne og den efterfølgende tilstand som afslappende, behagelig og ofte som velvære i kroppen.

Disse 2 dage er et uvurderligt supplement til terapeuten i forhold til at arbejde med egne issues og derved stå stærkt i forhold til sin klient.