Matrix Reimprinting Ambassadør

en mulighed for at undervise i eft og matrix reimprinting

En Matrix Reimprinting ambassadør er en EFT og Matrix Reimprinting practitioner, der har arbejdet med EFT og Matrix Reimprinting redskaber på klienter dagligt i min. et år, har deltaget som emotionel hjælper i min. et EFT-kursus og et Matrix Reimprinting kursus – har lavet live-demo på et EFT avanceret niveau 3 hold og har deltaget i den 1 dage varende EFT og Matrix Reimprinting træning: Introduktion til EFT og Matrix Reimprinting.  Det koster 99 pund eller svarende til 900 danske kroner at deltage i dette kursus. I skal medbringe en kursist, der deltager på lige fod med jer i dette kursus: Introduktion til EFT og Matrix Reimprinting. Kursisten betaler naturligvis også 900 kr.

Efter kurset får I udleveret undervisningsmateriale, og de af jer, der skal være ambassadører får også udleveret powerpoints til undervisningsbrug efterfølgende.  

Formålet med Matrix Reimprinting Ambassadør-status: 

I får mulighed for at inspirere mange flere til at blive klienter hos jer, og der vil være gevinst for de af jer, der får inspireret dem til at deltage i vores EFT og Matrix Reimprinting kurser.

OBS –  Der uddannes max. 4 ambassadører halvårligt i DK

OBS. Danske statsborgere kan kun uddannes hos mig – ikke hos mine andre Matrix Reimprinting træner-kollegaer. 

Supervisiondage i København sammen med Matrix Reimprinting træner-kollegaer Ted Wilmont, Sharon King og mesteren selv Karl Dawson