SÅDAN HÅNDTERER VI DINE PERSONLIGE DATA

I maj 2018 trådte den nye Persondataforordning (også kendt som GDPR) i kraft. Regelsættet handler om, hvordan dine personlige data bliver håndteret i Energipsykologi Danmark.

GDPR’s formål er dels at sikre, at klienten modtager optimal behandling, dels sikre at oplysningerne opbevares sikkert og på en måde, hvor du let kan bede om at blive slettet, når du ikke længere er klient eller kursist hos Energipsykologi Danmark.

Før jeg registrerer personoplysninger om dig, vil jeg bede om dit samtykke. Hvis vi sammen beslutter, at det skal være skriftligt, benytter jeg en skabelon, udarbejdet af Terapeutforeningen Zoneconnection.

Hent ZCT samtykkeerklæring

De typer af oplysninger, jeg indhenter, varierer alt efter om du skal modtage behandling eller er kursist på et af mine uddannelsesforløb. Vi kan, hvis vi bliver enige om det, tage udgangspunkt i en standardjournal.

Hent ZCT standardjournal

Når vi indleder behandling vil du blive orienteret om formålet med behandlingen og hvilke oplysninger, jeg indhenter vedrørende din situation under behandlingen. Via en standardsamtykkeerklæring informeres du om dine rettigheder, herunder din ret til at:

  • få dine data slettet
  • ret til berigtigelse
  • ret til begrænsning af registreringen
  • ret til indsigt
  • ret til at få en kopi af de registrerede oplysninger
  • ret til berigtigelse at urigtige oplysninger samt
  • ret til at gøre indsigelse eller tilbagetrække en ellers lovlig behandling af vedkommendes personoplysninger.

Som klient eller kursist i Energipsykologi Danmark kan du være sikker på, at dine data ikke bliver videregivet til tredjemand. 

Personoplysningerne (journalen) vil blive opbevaret sikkert. Personoplysninger, der opbevares fysisk i papirform, vil blive opbevaret i et kartotek eller et ringbind i et aflåst skab e.l.

Personoplysninger, der opbevares online vil være beskyttet forsvarligt ved hjælp af et antivirusprogram.

Hvis du ikke længere er klient eller kursist i Energipsykologi Danmark vil dine personoplysninger blive slettet eller destrueret.

I EnergipsykologiDanmark vil det være ganske få personfølsomme oplysninger, der udveksles online, da behandling og undervisning som regel gennemføres ansigt til ansigt.

EnergipsykologiDanmark er dataansvarlig for enhver transmission over internettet og har derfor indgået en skriftlig databehandleraftale med One.com.

Hvis der sker brud på personsikkerheden, eller vi får mistanke herom hos Energipsykologi Danmark, vil vi kontakte Datatilsynet hurtigst muligt. Indenfor samme tidsramme vil du ligeledes blive kontaktet.