børneTraumeterapeut
Til dig, der arbejder med børn og unge i hverdagen - eller til forælderen, der selv ønsker at arbejde med sit barn

Nutidens børn – fremtidens børn

Vil vi lære at kommunikere med vores børn og unge skal vi lære at vende alting på hovedet.

Det gør vi ikke i dag!

30 år med børn og unge har lært mig, at det var mig, der havde brug for at lære at rette mig til, at fjerne mine begrænsede overbevisninger i forhold til, hvordan disse børn og unge kan hjælpes. Da jeg forstod, at disse børn og unge er læremestre, ikke mig, da jeg forstod at møde dem med en helt anden nysgerrighed og ligeværdighed i forhold til deres ressourcer, ændrede spillereglerne sig. Mine egne børn og mine unge klienter begyndte at vise mig en tillid, som jeg ikke tidligere havde observeret og ud fra det voksede ikke kun mine egne børn, også mine mange tusinder af klienter.

Vil du lære nogle andre metoder end dem, du umiddelbart møder i det faglige felt, så start her. Flere af vores uddannede kursister arbejder fuld tid med disse redskaber i selstændige klinikker, og behovet vokser støt.

Det gode ved denne 3 moduls uddannelse er, at du går vejen selv først, du er således en ligeværdig formidler, for du ved, hvad du taler om, og du har lært ydmygheden i din formidlerrolle. Du har ingen svar. Klienten har svaret. Hvad I kan skabe sammen er enestående.

Læs under vores EFT Børnekonsulent, hvilke metoder og redskaber, du vil stifte bekendtskab med under EFT Børnetraumeterapeut-uddannelsen.

Forud for modulet har du gennemført EFT basis modul samt Matrix Reimprinting terapeutmodulet.

Vores EFT Børnetraumeterapeut-uddannelse har 9 år som uddannelse med sig, og den helt nye opgradering er blot et supplement til en uddannelse, som har givet en ny start for så mange børn og unge (og voksne).

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge i hverdagen, eller til dig, der hjemmeskoler.

Mere info ring 24609837

Uddannelsen lærer dig at anskue barnet og den unge med nye friske øjne af den simple årsag, at du under  denne  uddannelse lærer at arbejde med DIG, DINE  barrierer, DINE udfordringer. Herpå bygges en faglighed, der åbner for en ny måde at kommunikere med det sensitive barn, den sensitive unge. En mulighed for at åbne døre, der hidtil har været lukket. En mulighed for at nedbryde og fjerne, hvad hidtil har skabt forhindringer og herrfra bygge nyt.

Du lærer at  arbejde med traumeroden i samarbejde med barnet/den unge. Dette supplement gør, at I ikke blot når ind til essensen af udfordringen, ikke blot skaber en forståelse, ikke blot for skabt ro, men får skabt en nyt afsæt mentalt og fysisk for barnet/den unge.

Underviser har 30 års erfaring med udfordrede børn og unge og har arbejdet terapeutisk med denne målgruppe siden 2007 med enestående resultater.   

Dette er uddannelsen til dig, der har et barn med skolevægring, med stress, med uadreagerende adfærd, med depression, med søvnproblemer, med sengevædning, med præstationsangst, med eksamensangst, med socialangst, med ADHD, med ADD, med autisme, med Aspergers , OCD, PTSD, med forstoppelse, med diarre og så videre og så videre.

Du går over disse 10 dage vejen selv – først. 

Du er således alignet med barnet/den unge, hvilket skaber et uvurderligt bånd, der udløser den essentielle tryghed for et godt resultat.

Alle børn og unge profiterer af metoder og redskaber tilknyttet uddannelsen, også  børn og unge, der har været i psykologforløb og er blevet psykiatrisk vurderet.

Uddannelsen er en universalnøgle til en lås, der er gået i baglås.

Du er velkommen på vores gratis informationsaften, tilmelding nødvendig.

Kontakt os – 24609837 for mere info og evt. tilmelding. 

OBS: Vi har også deltagere, der har fået uddannelse betalt via arbejdsplads. Forhør din  arbejdsplads om dine muligheder. 

Certificering.

Du vil efter din EFT basis modul skulle gennemgå test. Denne laves hjemme. Når denne er bestået, vil du kunne certificeres som EFT practitioner.

Du vil ligeledes efter Matrix Reimprinting modul skulle gennemføre test. Denne kan ligeledes laves hjemme. Når denne er bestået, vil du kunne certificeres som Matrix Reimprinting practitioner 

Du vil efter EFT Børnekonsulentmodulet blive bedt om at tilsende 3 cases, der inkluderer dit EFT, dit Matrix Reimprinting og dit EFT Børnekonsulentmodul for endelig certificering som Børnetraumeterapeut. 

Markedet flyder i uddannelser. Vi er meget opmærksom på det kvalitative, og derfor skal vi være trygge i, at du hviler i dine nye redskaber ved mødet med det sårbare barn og den sårbare unge. 

Lad os høre fra dig, hvis denne uddannelse kan bidrage til dig privat eller professionelt – 24609837