EFT Børnekonsulent

Knivskarp overbygning på EFT… 

Med fingeren på pulsen skaber denne visionære uddannelse fokus, ro samt overblik i et ofte kaotisk univers af støj, forventninger og kaos hos børn og unge i en hverdag, hvor alt bliver målt og vejet, hvor  dårligt selvværd, social isolation og utryghed er blevet naturlige elementer i hverdagen.

Dette skal vi ændre – og det kan vi!!!

Visionære redskaber, der sporer dig ind på en helt nye måde at anskue verden, alt med udgangspunkt i EFT.

Skab tryghed som nøgleperson i persongalleriet omkring barnet/den unge.

EFT/TFTer påkrævet for deltagelse.

EFT børnekonsulent uddannelsen er førstehjælp til børn og unge.

Trivsel er essentiel og bør være allerhøjeste prioritet, om vi taler førskoleinstitutioner, skole eller institutioner for videregående uddannelser. 

Lærere, pædagoger, psykologer, psykoterapeuter, div. behandlere, socialrådgivere, støttekontakt-personer…. – men så sandelig også forældre og bedsteforældre,

Vi går tæt på diagnoser og børn/unge med særlige behov; og udfordringer – angst, stress, misbrug, ADD, ADHD, særligt sensitivt sind, autisme m.m.) – men tag ikke fejl ALLE børn og unge kan profitere af disse teknikker

Dette kursus henvender sig således til alle, der ønsker at gøre en forskel i en stresset, kaotisk hverdag, hvor børn og unge forsøger at holde balancen og finde fodfæste gennem  uddannelsessystemet i balance med et socialt liv og et familieliv. 

Brænder du for at gøre en forskel, så er EFT Børnekonsulentuddannelsen et stærkt afsæ, der skaber stærke selvbevidste børn og unge.

Som EFTbørnekonsulent underviser du i op til 2 timer, derudover er din funktion naturligvis at være konsulent. således arbejde med børn og unge i små eller store  grupper ud fra de udfordringer, de måtte have.

Vil du endnu mere undervisning, så er  EFTbørneambassadøroverbygningen vejen frem, da den giver dig lov til at undervise en fuld dag.

EFT-børnekonsulentuddannelsen  består af en  lang række ekstra redskaber til en basis-EFT; 

EFT Picture Tapping Tecknique)- din underviser er uddannet i UK.

Mindful meditation – stressreduktion

On stage performance – den sikre og autentiske fremlægger

Pragmatisk psykologi

Angst

Diagnosebarnet

m.m.

Intense dage spækket med praktiske øvelser, teori og værdifulde redskaber.

Alt kan omsættes her og nu – i daginstitutionen, i skolen, på den videregående uddannelse – og naturligvis i hjemmet.

Vi kommer gerne til jer ved min. 6 deltagere uden ekstra omkostninger – i så fald vil undervisningen ligge på hverdage.  

For at blive EFTbørnekonsulent er 3 dages EFTbasisuddannelse påkrævet med bestået skriftlig multiple choise test, og du vil fremover være en del af Energipsykologi Danmarks EFTbørnekonsulent-korps hvis ønsket (dette er ganske gratis), ligesom du har mulighed for at tage overbygning til EFT-Børneambassadør, hvis du gerne vil undervise i disse redskaber. Ved deltagelse på EFT-Børneambassadørklassen, der ligger i forlængelse af EFT-Børnekonsulentmodulet får du udleveret 3 powerpointssystemer til 3 forskellige børne/unge-klasser, der kan omsættes direkte.

FIND EFT BØRNEKONSULENT

Kontakt en ambassadør fra dit nærområde og hør, hvad de kan gøre for dig.