EFT Børnekonsulent

Hvordan synes du selv, det går?

Vi har talt om det i årevis og foreløbig har vi talt…….
Børn og unge, der er så stressede, at de ganske enkelt ikke kan tage læring ind, fordi de lever i kontinuerligt stress
Der foreligger rent faktisk tal, der viser af 44% af unge mellem 16-25 år ikke trives – 44%!!!
Overbevisninger som
Jeg er ikke god nok
Jeg kan ikke præstere tilstrækkeligt
Jeg kan ikke nå det hele
Jeg skal kæmpe mig til det, jeg gerne vil
begrænser børn og unges livskvalitet!
 

Vi er nødt til at starte ved roden, hvis vi vil forandre

– det er herfra, vi finder vores styrke!
Ja, vi skal ændre ved uddannelsessystemet, men vi skal så sandelig også ændre ved børns og unges mindset – give dem redskaber til at arbejde med sig selv i en hverdag, der foregår i højt tempo med kontinuerligt pres.
 
Jeg har arbejdet med børn og unge i mistrivsel med traumeterapien specifikt de sidste 10 år – og jeg brænder for at dele med jer – det virker for pokker – de børn og unge, der lærer dette, kan så meget mere, vokser langsomt ud af stress og mistrivsel.

Vi må gå vejen selv – først

Kom med, start her og tilføj evt. vores specialklasse målrettet børn og unge efterfølgende.
 
EFT basis – obligatorisk for deltagelse
her lærer dig at finde hjem til dig selv. Dit første skridt ind i traumeterapien. Et terapeutisk værktøj, der lukker op for utallige muligheder for en dyberegående forandringsproces.
 

Alle bør lære disse redskaber. Det burde være obligatorisk.

I Australien har psykolog Peta Stappleton modtaget hæderspris for sit arbejde med evidensbaseret behandling og terapi på netop EFT.
 
Vil du med – gøre noget ved det – allerede nu
Så kom
 
“Min datter, som altid har været en stor undskyldning for sig selv, er nu forvandlet til en stærk pige.” Christina B.
 

Når brikkerne falder på plads

Knivskarp overbygning på EFT… 

Med fingeren på pulsen skaber denne visionære uddannelse fokus, ro samt overblik i et ofte kaotisk univers af støj, forventninger og kaos hos børn og unge i en hverdag, hvor alt bliver målt og vejet, hvor  dårligt selvværd, social isolation og utryghed er blevet naturlige elementer i hverdagen.

Dette skal vi ændre – og det kan vi!!!

Visionære redskaber, der sporer dig ind på en helt nye måde at anskue verden, alt med udgangspunkt i EFT.

Skab tryghed som nøgleperson i persongalleriet omkring barnet/den unge.

EFT børnekonsulent uddannelsen er førstehjælp til børn og unge.

Trivsel er essentiel og bør være allerhøjeste prioritet, om vi taler førskoleinstitutioner, skole eller institutioner for videregående uddannelser. 

Lærere, pædagoger, psykologer, psykoterapeuter, div. behandlere, socialrådgivere, støttekontakt-personer…. – men så sandelig også forældre og bedsteforældre,

Vi går tæt på diagnoser og børn/unge med særlige behov; og udfordringer – angst, stress, misbrug, ADD, ADHD, særligt sensitivt sind, autisme m.m.) – men tag ikke fejl ALLE børn og unge kan profitere af disse teknikker

Dette kursus henvender sig således til alle, der ønsker at gøre en forskel i en stresset, kaotisk hverdag, hvor børn og unge forsøger at holde balancen og finde fodfæste gennem  uddannelsessystemet i balance med et socialt liv og et familieliv. 

Brænder du for at gøre en forskel, så er EFT Børnekonsulentuddannelsen et stærkt afsæt, der skaber stærke selvbevidste børn og unge.

Vil du undervise

Vil du undervisning, så er  EFTbørneambassadøroverbygningen vejen frem, da den giver dig lov til at undervise en fuld dag.

EFT-børnekonsulentuddannelsen  består af en  lang række ekstra redskaber til en basis-EFT; 

EFT Picture Tapping Tecknique)- din underviser er uddannet i UK.

Mindful meditation – stressreduktion

On stage performance – den sikre og autentiske fremlægger

Pragmatisk psykologi

Angst

Diagnosebarnet

m.m.

Intense dage spækket med praktiske øvelser, teori og værdifulde redskaber.

Alt kan omsættes her og nu – i daginstitutionen, i skolen, på den videregående uddannelse – og naturligvis i hjemmet.

Vi kommer gerne til jer ved min. 6 deltagere uden ekstra omkostninger – i så fald vil undervisningen ligge på hverdage.  

For at blive EFTbørnekonsulent er 3 dages EFTbasisuddannelse påkrævet med bestået skriftlig multiple choise test, og du vil fremover være en del af Energipsykologi Danmarks EFTbørnekonsulent-korps hvis ønsket (dette er ganske gratis), ligesom du har mulighed for at tage overbygning til EFT-Børneambassadør, hvis du gerne vil undervise i disse redskaber. Ved deltagelse på EFT-Børneambassadørklassen, der ligger i forlængelse af EFT-Børnekonsulentmodulet får du udleveret 3 powerpointssystemer til 3 forskellige børne/unge-klasser, der kan omsættes direkte.

FIND EFT BØRNEKONSULENT

Kontakt en ambassadør fra dit nærområde og hør, hvad de kan gøre for dig.