EFT Børnekonsulent en efteruddannelse til dig, der arbejder med børn og unge i hverdagen

Vores EFT Børnekonsulent er 3 dages intens inføring i metoder og redskaber til at skabe ro og balance hos et udfordret barn, der mistrives. Disse 3 dage, der er en overbygning på vores EFT basis er ligeledes en del af vores Børnetraumeterapeut-uddannelse. Læs mere under denne fane, hvis du ønsker at blive certificeret Børnetraumeterapeut.   

HVORFOR MISTRIVSEL

Børn og unge lever en travl og hektisk hverdag, hvor præstation er nøgleordet, og mange børn og unge trives ikke.

Når vi lever vores liv i kontinuerlig stress, kan vi ikke tage læring ind, og skræmmende tal underbygger dette:

44% af unge mellem 16-25 år giver udtryk for mistrivsel (2022)
Børnetelefonen melder om samtaler, der drejer sig om psykisk mistrivsel, angst, ensomhed. Samtaler om selvmordstanker er mere end fordoblet på 10 år (2018).
Børn og unge, der får diagnosen angst eller depression eksploderer og er 3 gange højere end blot for 10 år siden. (2018)

Overbevisninger som
Jeg er ikke god nok
Jeg kan ikke præstere (tilstrækkeligt)
Jeg kan ikke nå det hele
Jeg skal kæmpe mig til det, jeg gerne vil…

begrænser børn og unges livskvalitet!

VI ER NØDT TIL AT STARTE VED RODEN, HVIS VI VIL FORANDRE
Mange af os vil gerne bidrage til forandring, og der kigges kontinuerligt på nye modeller, nye redskaber, men vi skal ned i børnehøjde.

EFT Børnekonsulentuddannelsen varer 6 dage. Over disse dage går du vejen selv  – først. Du er således i øjenhøjde med barnet eller den unge, når I integrerer denne vifte af redskaber i hverdagen. Med EFT Børnekonsulentuddannelsen står I med et stærkt fundament og et ændret mindset, der lige nu blinker rødt hos alt for mange børn og unge. 

Din underviser har 30 års personlig erfaring, 12 års erfaring inden for psykiatrien og har arbejdet specifikt med udfordrede børn og unge med traumeterapien de sidste 16 år – så viften af redskaber, du får med dig, er gennemtestet fagligt som praktisk. Uddannelsen er i gang på 9. år.

Børn og unge, der lærer at integrere redskaber fra uddannelsen, vokser langsomt, men sikkert ud af stress og mistrivsel.

VI MÅ GÅ VEJEN SELV – FØRST
Du går vejen selv – først. Den bedste måde at kunne formidle til andre.

Uddannelsen består af 6 dages undervisning:

3 dages basis EFT (Undervisningsmateriale fra udvikleren af metoden): Tjek fanen om EFT basis  

samt 3 dages EFT Børnekonsulentoverbygning

EFT Picture Tapping Tecknique)- din underviser er uddannet i UK.

Mindful meditation – stressreduktion (metode fra USA)

On stage performance – den sikre og autentiske fremlægger – essentiel for at være en stærk performer og fremlægger – burde være integreret i enhver institution

Pragmatisk psykologi

Angst

Diagnosebarnet

Ørefrøet

Empaten

Det sensitive barn

Den ydre påvirkning

Intense dage spækket med praktiske øvelser, teori og værdifulde redskaber.

Alt kan omsættes her og nu – i daginstitutionen, i skolen, på den videregående uddannelse – og naturligvis i hjemmet.

Vi kommer gerne til jer ved min. 6 deltagere uden ekstra omkostninger – i så fald vil undervisningen ligge på hverdage.

NOGLE LANDE HAR SET LYSET
I Australien har psykolog Peta Stappleton modtaget hæderspris for sit arbejde med evidensbaseret behandling og terapi på netop EFT.

Med fingeren på pulsen skaber denne visionære uddannelse fokus, ro samt overblik i et ofte kaotisk univers af støj, forventninger og kaos.

At leve i en hverdag, hvor alt bliver målt og vejet, hvor dårligt selvværd, social isolation og utryghed er blevet naturlige elementer i hverdagen…

Der er en vej ud, og den behøver ikke være svær, kedelig eller ubehagelig…

Vi går tæt på diagnoser og børn/unge med særlige behov; og udfordringer – angst, stress, misbrug, ADD, ADHD, særligt sensitivt sind, autisme m.m.) – men tag ikke fejl – ALLE børn og unge kan profitere af disse teknikker

EFT BØRNEKONSULENT- UDDANNELSEN ER FØRSTEHJÆLP TIL BØRN OG UNGE.
Denne uddannelse henvender sig således til alle, der ønsker at gøre en forskel i en stresset, kaotisk hverdag, hvor børn og unge forsøger at holde balancen og finde fodfæste gennem uddannelsessystemet i balance med et socialt liv og et familieliv. Således Lærere, pædagoger, psykologer, psykoterapeuter, div. behandlere, socialrådgivere, støttekontakt-personer…. – men så sandelig også forældre og bedsteforældre…

Trivsel er essentiel og bør være allerhøjeste prioritet, om vi taler førskoleinstitutioner, skole eller institutioner for videregående uddannelser.

VIL DU UNDERVISE
Du vil ligeledes introduceres for vores undervisningsmateriale, 3 powerpoints, du kan integrere i din undervisning. Således 3 børnegrupper: førskolebarnet og de små klasser, mellemskolen og den unge i de sidste skoleklasser og på den videregående uddannelse. 

Kontakt os endelig ved spørgsmål,  eller skriv nu mail@energipsykologidanmark.dk

Tjek vores kalender på hjemmesiden
www.energipsykologidanmark.dk eller ring   53636458 for mere info for evt. opstart

Du er også velkommen til at melde dig på vores gratis informationsaften, tjek kalender eller ring.

“MIN DATTER, SOM ALTID HAR VÆRET EN STOR UNDSKYLDNING FOR SIG SELV, ER NU FORVANDLET TIL EN STÆRK PIGE.” CHRISTINA B.

Vi har mange positive feedback og anbefalinger fra kursister. Tjek evt. respektive fane.