EFTMR-eksamen

En kombination af skriftlige eksamener, supervision, cases samt en afsluttende mundtlig eksamen

Master classes + cases

2 x 2 MR – supervisiondage, der giver dig det sidste finish inden din eksamen’

Du udfærdiger i alt 50 cases, 35 klientsessioner, 10 egensessioner og herefter udfærdiges eksamensjournal, der tager udgangspunkt i klientofrløb over  5 sessioner

MUNDTLIG EKSAMEN

Din endelige EFTMR-terapeut eksamen er en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i din eksamensjournal, der beskriver et fuldt behandlingsforløb med din eksamensklient, som også skal være til stede fysisk eller via medie, hvor censor og underviser også kan kommunikere med klienten.

SKRIFTLIG EKSAMEN

EFTMR-terapeutuddannelsen består af en række skriftlige prøver:

1 multiple choise test efter din basisEFT

1 multiple choise test under dine Matrix Reimprinting supervisionsdage

1 multiple choise test inkl. en  en skriftlig case efter dit kostmodul