Angst, stress og depression - og psykisk førstehjælp

Hvordan håndterer vi mental mistrivsel?

Dette 3 dage varende overbygningsmodul på Matrix Reimprinting tager dig på en spændende rejse ind i sindets forunderlige verden – vores evner til at transformere, vores energetiske blueprint, vores påvirkninger udefra, vores overbevisninger – hvordan kan vi ændre – hvordan kan vi tage et skridt væk fra taleterapien, og hvordan får vi fat i essensen/kernen. 

Psykisk Førstehjælp samt basisviden om de mest udbredte psykiske sygdomme og krisetilstande, hvor er vi i dag, hvad skal du være opmærksom på, hvordan griber du situationen an, når din klient mistrives/er i krise.

Du vil vokse i løbet af de 3 dage i forhold til mødet med dine klienter – medmenneskeligt, kærligt og professionelt – du vil stå stærkt i mødet med barnet/den unge/den voksne.

Så hvad vil du møde: Depression, angst, psykose, misbrug, selvmordstanker- selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, panikanfald, traumer, aggressiv adfærd samt misbrug af alkohol, stoffer, ligesom diagnoser som ADHD, OCD, særlig sensitiv m.fl. kan være en udfordring i livet.

Målet med Psykisk Førstehjælp er, at flere – herunder også børn og unge, der mistrives, bliver hjulpet tidligere – og EFT Matrix Reimprinting er stærke redskaber! 

12 års ansættelse inden for psykiatrien og børn med psykiske udfordringer bar banet vejen for min rejse, og min intention er at være brobygger mellem 2 verdener, der kan profitere og gavne hinanden på så mange måder, således er den psykiske førstehjælp et naturligt afsæt hos Energipsykologi Danmark, ligesom viden fra min uddannelse i  Psykiatrifonden er en del af min undervisningsbaggrund, og denne er naturligvis også en del af din overbygning, da jeg ønsker, du skal stå i DIT lys, men stå stærkt som behandler.