MR MALLORCA

Efter 11 fyldte hold på Mallorca har jeg valgt at holde pause med Matrix Reimprinting practitioner uddannelsen på øen.

Det har været en fantastisk givende oplevelse gang på gang at være en del af smukke forandringer, men da Energipsykologi Danmark så at sige er eksploderet de sidste år, er EFT + Matrix Reimprinting på  Mallorca sorteret fra her og nu, men mon ikke vi vender tilbage. Det har været enestående oplevelser med den smukkeste transformation (læs evt. anbefalinger).  

Men fortvivl ej, vil du stadig Mallorca, så har jeg valgt at fastholde 2. modul på Den holistiske kostvejlederuddannelse på øen. Mere herom under respektive fane.

Overvejer du den store EFTMR-terapeut-uddannelse indgår 2. modul af Den holistiske kostvejledning obligatorisk på Mallorca – og bemærk uddannelsespris inkl. 6 fulde dage på Mallorca er fuldstændig enestående.

Mere herom under respektive fane.

Jeg glæder mig til at invitere dig til Mallorca og til et Matrix Reimprinting retreat i fremtiden, men som det ser ud lige nu, er der lukket i hvert fald de næste par år for denne mulighed.  

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt mig endelig.