MR MALLORCA

Efter 11 fyldte hold på Mallorca har jeg valgt at vælge Matrix Reimprinting practitioner uddannelsen fra.

Det har været en fantastisk givende oplevelse gang på gang at være en del af smukke forandringer, men da Energipsykologi Danmark så at sige er eksploderet de sidste år, er det Matrix Reimprinting på  Mallorca, der er blevet sorteret fra.  

Men fortvivl ej, vil du stadig Mallorca, så har jeg valgt at fastholde 2. modul på Den holistiske kostvejlederuddannelse på øen. Mere herom under respektive fane.

Overvejer du den store EFTMR-terapeut-uddannelse indgår 2. modul af Den holistiske kostvejledning obligatorisk på Mallorca – og bemærk uddannelsespris inkl. 6 fulde dage på Mallorca er fuldstændig enestående.

Mere herom under respektive fane.

Jeg vil naturligvis ikke udelukke, at Matrix Reimprinting en gang kommer til Mallorca igen, men som det ser ud lige nu, er der lukket i hvert fald de næste par år for denne mulighed.