EFT TIl BØRN - ET REDSKAB FOR LIVET

EFT- Børneunderviser

Tid til at styrke og skabe en hel ny generation af børn og unge?

Er du dedikeret og ønsker at være en af dem, der træder vejen?

Så er der to muligheder:

EFT Børnekonsulent:

Efter din 3 dages basis EFT kan du vælge at gå EFT Børnekonsulentvejen, der efterfølgende giver dig mulighed for at undervise i dit nyerhvervede materiale i et børne-unge-regi i op til to timer. Målet med en EFT Børnekonsulent-uddannelsen er, at du med dine kompetencer og ressourcer integreres som specialkonsulent i institutionsregi.

EFT-Børneambassadør:

En anden mulighed er EFT Børneambassadør-uddannelsen, der tilføjer en ekstra undervisningsdag oven på din EFT Børnekonsulentuddannelse. Efter denne dag kan du undervise en fuld dag i EFT redskabet fra materiale erhvervet under din EFT Børnekonsulentuddannelse. Dette er den oplagte mulighed for dig, der i forvejen arbejder med børn og unge, men også for dig, der står på en skillevej og ønsker at prøve noget andet. Eller et supplement til dig, der ønsker at få mere ind i dine nuværende kompetencer ved at integrere børn og unge fra en undervisningsvinkel.

EFT-tid er NU – og det kan ganske enkelt ikke gå hurtigt nok. Så brænder du, kom!

EFT er et redskab for livet!

Et redskab, der altid kan hentes frem, når en presset situation, følelse eller tilstand har brug for en håndsrækning for at falde til ro – og i denne fuldstændigt uforudsigelige verden børn.

Der findes uendelige muligheder i EFT-redskabet.

Start med en basis EFT og byg på.

Lær at tappe og integrere EFT i hverdagen, så du kan forebygge og møde enhver udfordring – også i børnehøjde.

Uddannelser i EFT til børn og unge.

Disse uddannelser er målrettet dig, der brænder for at skabe et trygt læringsmiljø med stærke børn og unge, som leverer en autentisk version af sig selv – hver dag – resten af livet. 

Vil du bidrage som EFT Børnekonsulent, eller ønsker du at undervise en fuld dag som EFT Børneambassadør?

Vi tager den lige en gang til: 

EFT Børnekonsulent:

Knivskarp overbygning på EFT…

Med fingeren på pulsen skaber denne visionære uddannelse fokus, ro samt overblik i et ofte kaotisk univers af støj, forventninger og kaos hos børn og unge i en hverdag, hvor alt bliver målt og vejet, hvor  dårligt selvværd, social isolation og utryghed er blevet naturlige elementer i hverdagen.

Dette skal vi ændre – og det kan vi!!!

Visionære redskaber, der sporer dig ind på en helt nye måde at anskue verden med udgangspunkt i EFT.

Skab tryghed som nøgleperson i persongalleriet omkring barnet/den unge.

EFT/TFT er påkrævet for deltagelse.

EFT børnekonsulent uddannelsen er førstehjælp til børn og unge.

Trivsel er essentiel og bør være allerhøjeste prioritet, om vi taler førskoleinstitutioner, skole eller institutioner for videregående uddannelser.

Lærere, pædagoger, psykologer, psykoterapeuter, div. behandlere, socialrådgivere, støttekontakt-personer…. – men så sandelig også forældre og bedsteforældre

Hvad rummer uddannelsen?

Vi går tæt på diagnoser og børn/unge med særlige behov; og udfordringer – angst, stress, misbrug, ADD, ADHD, særligt sensitivt sind, autisme m.m.) – men tag ikke fejl ALLE børn og unge kan profitere af disse teknikker

Dette kursus henvender sig således til alle, der ønsker at gøre en forskel i en stresset, kaotisk hverdag, hvor børn og unge forsøger at holde balancen og finde fodfæste gennem  uddannelsessystemet i balance med et socialt liv og et familieliv.

Brænder du for at gøre en forskel, så er EFT Børnekonsulentuddannelsen et stærkt afsæt, der skaber stærke selvbevidste børn og unge.

Som EFT Børnekonsulent underviser du i op til 2 timer, derudover er din funktion naturligvis at være konsulent. således arbejde med børn og unge i små eller store  grupper ud fra de udfordringer, de måtte have.

EFT-børnekonsulentuddannelsen  består af en  lang række ekstra redskaber til en basis-EFT;

EFT Picture Tapping Technique)- din underviser er uddannet i UK.

Mindful meditation – stressreduktion

On stage performance – den sikre og autentiske fremlægger

Pragmatisk psykologi

Angst

Diagnosebarnet

Eye Accessing Cues/NLP

Stemmens udtryk

Mikro-ørefrø

Intense dage spækket med praktiske øvelser, teori og værdifulde redskaber.

Alt kan omsættes her og nu – i daginstitutionen, i skolen, på den videregående uddannelse – og naturligvis i hjemmet.

Vi kommer gerne til jer ved min. 6 deltagere uden ekstra omkostninger – i så fald vil undervisningen ligge på hverdage.

Når du vil formidle dine færdigheder en hel dag:

Bliv EFT Børneambassadør!

EFT Børneambassadør teamet er et professionelt team af undervisere, der spænder bredt, således en gruppe, der indeholder læge, sygeplejerske, zoneterapeut, lærer, pædagog, jordemoder, akupunktør, psykoterapeut og mange flere, alle brænder vi for at skabe et helt nyt EFT Børne-univers.

Du får udleveret 3  power point program ganske gratis, så du kan gå direkte ud og undervise en fuld dag efterfølgende.

Der er brug for dig derude!

EFT-børn Tag et skridt ud i fremtiden - bliv EFT BØRNEKONSULENT