EFTMR - DATOER 2020 - 2021

EFT basis 2020

 • 17., 18., 19.4.2020 Sorø
 • 22., 23., 24.8. 2020 i Sorø

BørneEFT

 • 6.+ 7.5.2020, Sorø
 • 19 + 20.9.2020 Sorø 


Matrix Reimprinting
 

 • 23., 24., 25., 26.4.2020 Sorø
 • 29. 30., 31.8. + 1.9.
 • 7., 8., 9., 10.11.2020 Sorø

EFT, avanceret/Spirituel 

 • 24. + 25.10.2020 Sorø

Kostmodul 1: 

 • 1-. 2- 3.5.2020 Sorø
 • 15., 16., 17.8.2020 Sorø

Kostmodul 2:

 • Mallorca d. 2.6.-8.6.2020
 • Mallorca d. 11.-18.6.2020
 • Mallorca d.22.-29.9.2020

Metasundhed

 • Forår 2021, dato følger
 • Heal your Birth – Sharon King: 12., 13., 14.9.2020

Matrix Reimprinting overbygning: Psykisk førstehjælp; stress, angst, depression

 • 27., 28., 29.11.2020

Matrix Reimprinting Pengeflow – og dit forhold til at modtage:

 • 19.10.2020 Sorø

Matrix R. Supervision

 • 18. + 19.5.2020 
 • 20. + 21.10.2020

EFTMR Fortløbende supervision

1 x 6 aftener hver 2. måned a 2,5 timer – datoer sendes ud til jer fortløbende (sv.t. 16 timer)

alternativt 1 x 2 EFTMR-supervisionsdage  – hverdage (sv.t. 16 timer)

Stemmens kraft, kroppens klang 

 • 16. + 17.11.2020 

 

Klinikvejledning Sorø – dato følger ultimo 2020.  

Førstehjælp, 6 timer: dato aftales med kursusleder

Emotionel hjælper, basisEFT eller Matrix Reimprinting, frit valg

Eksamensdato:   

Den 26.5.2020 + 25.6.2020                   

EFTMR-Ambassador: Spørg om næste mulige træningsdag

Kostvejledereksamen (tilvalg – merpris 1.000) Dato efter aftale

Supervisionsaften – gratis for kommende EFTMR-terapeuter: Datoer følger 

Ud over ovenstående kræves:

 • Anatomi, fysiologi, patologi, 300 timer
 • Psykologi 50 timer  
 • Merit mulig
 • Nye datoer opdateres jævnligt for næste halvår
 • Når du er i gang med uddannelsen, har du mulighed for at gentage din EFT basis og din Matrix Reimprinting x 1 ganske gratis – supervisionsaften ca. hver 2. måned.